МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
БОЕНКА
http://www.thecolor.com/Category/Coloring/School.aspx
   

 Поставените линкови се безбедни и проверени за работа на децата и со таа цел се и така избрани и поставени на овие посебни страници но за жал,поради ограничувањата во интернетот поставен во училиштата,некои од овие страни ке можеме да ги отвориме само доколку пристапуваме  на приватен интернет,од дома.Се надевам дека проблемот со ограничувањата ке биде решен во скоро време затоа што ни ја ограничува мошноста за работа на интересни и соодветни страници за постигнување цели по наставната програма.

  

    http://mugtug.com/sketchpad/ -програм за цртање)


  http://coloringpagesforkids.info/kids-coloring-pages/ СПРEМНИ ПРИМЕРИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И БОЕЊЕ.

 

     http://www.flashgamehole.de/sl/free-game/Casper-painting-Flash-Game.html виртуелно сликање со водени боички


     http://www.oyunlar1.com/paintinggames.asp боенки

 

      http://www.girlgamesnow.com/games/painting_games.html  разни игри со боење,цртање и доцртување

 

     http://www.abcya.com/animate.htm  креирање анимиран филм


    http://www.softschools.com/coloring_games/coloring.jsp  боење кука


     http://www.softschools.com/coloring_games/coloring_umbrella.jsp  обои чадорче

     

   http://www.softschools.com/coloring_games/coloring_addition.jsp  обои според збирот на броевите
    http://www.timtim.com/coloring/drawing/-боење готови слики


http://www.hellokids.com/c_3100/coloring/disney-coloring-pages/snow-white-and-the-seven-dwarfs-coloring-pages/poisoned-apple-and-snow-white


http://www.educationalcoloringpages.com/snowwhite.html#  

                                                                
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018