МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Цртани и анимирани филмови погодни за остварување на цели од наставната програма за прво одделение.
Употребата на цртан филм за време на воведен дел од часот може да придонесе за придобивање на вниманието на учениците и насочување кон темата која е цел на самиот час.Истиот дава можност да биде искористен како на часовите по Македонски јазик така и на часовите по Математика или Запознавање на околината.
Децата на оваа возраст со радост прифаќаат да соработуваат и усвојуваат нови содржини кога знаат дека на крајот ќе бидат наградени-затоа,цртаниот филм,соодветно избран да го помогне остварувањето или потврдувањето на целите за даден час,успешно се вклопува и во самиот завршен дел на часовите. 
На странава се поставени дел од цртани филмови кои во наставната програма за прво одделение можат на најдат различни соодветни примени и истите се веке проверени со употреба во наставна пракса.                                            
Ноди-Семејно дрво

Ноди-Погоре и подалеку
Ноди-Играта со слушање

Ноди-Големата лага

ЛЕТО

Вили Ква Ква - Пороен дожд 

http://www.youtube.com/watch?v=PEq60oeC6CM&feature=related


Вили Ква Ква - Чај за татоMEЧЕТО УШКО


                                                                                                                                                  Снешко                 Санки

            


                                                                                                                                                                          

                          Шум во нокта                       Зимница                                                      

                

ВАСИЛИЦА ПРЕКРАСНА


     
 

 

 

 
    
  
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018