МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Импровизација на древната турска ЕБРУ техника за сликање на вода
(Продолжение на истражувачката активност-Што се раствора во водата)


Упатство за реализација
За време на интегрираните активности акцентот е ставен на примената на поимите СЕ РАСТВОРА, НЕ СЕ РАСТВОРА од темата Ликовни истражувачки активности.
Така ЛАКОТ за нокти, како материјал кој не се раствора во вода, со печатење врз различна амбалажа ни помогна да направиме кутии за боички и убави украси.
Потребна е претходна добра подготовка на наставникот кој мора убаво да осмисли на кое место која активност ќе се изведува, поради употребата на голем број материјали. Доколку се работи за голема група деца, наставникот може учениците да ги подели во мали групи или подобро во парови уште претходниот ден и да им даде задолженија околу потребните материјали за работа кои ќе треба да ги донесат. Наместо чинија за работа,децата може да користат кутии од маргарин или друга пластична амбалажа.

Забелешка
Техниката eбру за прв пат се појавила во Кина под името Суминагаши. За сликање користеле туш кој го распрскувале по површината на водата а потоа ставале хартија врз водата за да се направи отпечаток на неа. На тој начин ги украсувале кориците на древните книги а подоцна преминало и во сликарска техника за правење украсни слики. Подоцна техниката ја превзеле турските уметници и ја прилагодиле за работа со бои со тоа што водата најпрвин ја згуснувале со смола а потоа капеле врз неа бои претходно помешани со животинска маст или мрасни бои.
 Ова што ние денес го правевме е различно од она што всушност претставува таа техника поради материјалите кои ги користевме, но затоа пак самата постапка, метода, го оправдува името на нашата активност. Она што е посебен наш печат и наша идеја е токму печатењето врз стаклени и пластични шишиња и тегли и нивна пренамена во кутии за фломастери.

ВИДЕО ЗАПИС 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018