МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ТЕЛЕФОНИТЕ НЕКОГАШ И ДЕНЕС
Прв час од интегриран ден -СЕ ЗА ТЕЛЕФОНОТ-
Математика - Наставна содржина: СЛИЧНО-РАЗЛИЧНО
Активности во корелација со Македонски јазик (Говорни вежби за слободно изразување) и 
Ликовно образование (Илустарација на визуелни впечатоци и замислени желби)
 

Што ни е потребно за реализација:
Одбрани линкови од фотографии со стари телефони, линк до филмот -Како Александар Грахам го открил телефонот, стари расипани домашни и мобилни телефони за игра, подготвени работни листови-ПРОЗОРЦИ НА МИНАТОТО И ВРАТИ НА ИДНИНАТА.


КОМПЛЕТЕН ВИДЕО ЗАПИС 

АКТИВНОСТИ:
Ајде да откриеме кој го измислил првиот телефон.
 
Да откриеме како изгледал и да си направиме споредба со нашите денешни телефони.
А што ако не постоеја телефони? За што ни е потребен телефон?
 
Како патува гласот? Преку што се пренесува гласот?
 

Цртаме:Телефоните во минатото во ПРОЗОРЕЦОТ НА МИНАТОТО 
и телефоните на иднината во ВРАТАТА НА ИДНИНАТА.
 ОВА Е ПРВ ЧАС ОД ТРИТЕ ЧАСА ВО ДНЕВНА ИНТЕГРАЦИЈА
1.Математика-Слично-различно
2.Македонски јазик-Телефонски разговор
3.Ликовно образование-Обликување со примена на нестандареден ликовен материјал.
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ПРОСЛЕДИТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНКNEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018