Ucime niz igra - БРЗОЗБОРКИ
     МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
БРЗОЗБОРКИ


Автор Весела Б Лиценца Криејтив комонс

Сите права се заштитени. Идеите може да се применуваат искучиво со наведување на извор и автор


MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5, 6 and 7 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-

НАШИ ПРИМЕРИ
Учење преку 
истражување
Наши едукативни
 филмови

Наши едукативни
 филмови

Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Part of collection 
-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Наши работни листови
 

 
 
 
 
 

 
 

Избор
Online
боенки 

Весела Богдановиќ
Наставник автор
Креатор и администратор

Адреса
 за контакт и соработка
veselabogdanovik2@gmail.com


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2016