Ucime niz igra - ВИДЕО ЧАСОВИ-БАБИНИ ИГРИ
     МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ВИДЕО ЧАСОВИ - БАБИНИ ИГРИ

Ова е нашата збирка на часови реализирани со примена на Бабините игри како метод при остварувањето на дел од целите по различни предмети во рамките на програмата за прво одделение. Игрите беа користени како метод најчесто во главен или завршен дел на часовите со што учењето низ игра- кое е наше мото,беше навистина оправдано.Дел од активностите беа реализирани со помош на ученици-ментори од вишите одделенија на нашето училиште кои несебично ја нудеа својата помош и соработка со малечките за што уште еднаш им се заблагодарувам.А најмногу им се заблагодарувам на моите првачиња кои сега пораснаа во вторачиња,што беа толку добри соработници на својата наставничка и секогаш насмеани и мили, вредни и неуморни дечиња.Традиционална маска
"Да се сеќаваме на минатото и традицијата"
Наставна примена на традиционалната игра ЧЕЛИК

Наставна примена на традиционалната игра ПЛОЧКА(ЦАРИЦА)Наставна примена на традиционалната игра ПЕТКАМЦИКИБРИТЧЕТО БУКВАРКО
Наставна примена на традиционалната игра КИБРИТЧЕ на дел од час по македонски јазик

Наставна примена на традиционалната игра Бззззз на дел од час по ЗО
Наставна примена на традиционалната игра Мижи Баба на дел од ФЗО и ЗО интеграција


Наставна примена на традиционалната игра КИБРИТЧЕ на час по математика
Наставна примена на традиционалната игра Прстенче на дел од час по математикаПогледнете ги нашите снимени часови
 поставени на официјалната страна на проектот Бабини игри
 заедно со видео записите од другите училишта

(десен клик на сликава и избор на опцијата-open link in new tab)
За да ги погледнете плановите за одржаните часови
 и електронскиот прирачник на Бабините игри
 кликнете на сликава......................................................................................................................................................................................................................NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com

MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-
НАШИ ПРИМЕРИ
Учење преку истражување

Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови
Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.


About Me
veselabogdanovik2@gmail.com


Our village and school


NEW- International Festival 
 of Educational Movies Part of collection 
-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2016