МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

 Вежби за читање во себе со разбирање на прочитаното

 

Преку читање со разбирање до забавни, откривачки игри: Оваа мудра поттикнувачка активност во себе прави спој на читањето со тематски игри, истражување, вода, меурчиња и слични привлечни средства и предизвици за дечињата и со тоа помага детето реално да почувствува колку е неоходно навистина да се посвети внимание на чести вежби за читање. Денешните игри нам ни овозможија реализација на неколку цели важни за напредување на читачките вештини: Децата тука на часот да вежбаат читање во себе со разбирање на прочитаното. Спонтано да ги самооценат своите читачки вештини и да почувствуваат потреба за редовно читање како корисна навика и забава. Наставникот преку следење и помагање да ги процени нивоата на читачките вештини на ниво на клас и поединечно.

 

На сличен начин, но едноставни активности, може да се задаваат често и за време на паузи па и за време на други часови. На пример- Часот по ФЗО може да започне со "НЕЗБОРУВАЧКО ИЗНЕНАДУВАЊЕ"- договарање за активностите на часот: Наставникот на едно место поставува писмен опис на активностите кои ќе треба да следат, опишани по правилен редослед. Самите правила за игра може да бидат зададени запишани. Вакви "НЕЗБОРУВАЧКИ ИЗНЕНАДУВАЊА" може да се применуваат често за време на делови од часови од сите наставни предмети со што часовите ќе бидат забавни а воедно ќе овозможат унапредување на читачки вештини. Ваквиот пристап на работа со белешки е посебно корисен при работа во комбинирани паралелки или работа со голем број ученици во клас.

Активностите во нашиот случај се креирани за четири центри со четири игри и посебни пишувани инструкциони чекори за секоја од следните тематски игри:
„Сапунести меурчиња„
„Светкави меурчиња„
„Играта на Маша„
„Земјата на најубавите водени капки„

Пред самиот почеток дечињата треба да бидат поделени, распоредени низ сите 4 центри во соодветен број, според бројот во одделението, а потоа продолжуваат со ротација низ центрите, според сопствено темпо на читање со разбирање на прочитаните инструкции.

Ние денес, започнавме со краток разговор за да ги утврдиме нашите правила за игра. Се договоривме дека денес ќе го почитуваме досега за нас најчудното ПРАВИЛО, сосема спротивно од сите претходни навики и правила за работа- ПРАВИЛО за работа без зборување, правило кое не дозволува разговарање, ниту договарање и консултации со другарчето. На овој необичен час нема взаемно помагање а учителката е единствениот пријател кој може да се повика по потреба и со кој може да се зборува со шепотење, секогаш кога ни треба помош.  Ова чудно правило беше вистински предизвик, промена која ја доживеавме како интересна.

МАНИПУЛАТИВЕН ЦЕНТАР 1- "Земјата на најубавите водени капки"

 

СРЕДСТВА дстапни на дечињата, но ставени на едно место: фломастери, моливи,  шприцеви полни со вода и белешки достапни по следниот распоред :

Инструкциона белешка I "Земјата на најубавите водени капки"- ја има секое дете пред себе за почеток. Според упатствата во неа самото доаѓа до другите материјали потребни за работа.

Инструкциона белешка II

Треба да биде претходно сечена на ленти, ставени измешано во тегличка на посебна маса некаде ва просторијата. Бројот на вакви спремни теглички треба да одговара на најголемиот можен број на дечиња во групата истовремено. На пример, најмногу 5 вакви теглички за 20 деца. После работата