МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

RESEARCH ACTIVITIES

(most research activities are placed on our eco site

http://sitezazemjata.ucoz.com/)

Art research and creative activities with
shaving foam, coconut and  snow
Ликовни истражувачки и креативни активности 
со пена за бричење, кокос и снег

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/istrazhuvachki_i_kreativni_aktivnosti_so_pena_za_briche_e_kokos_i_sneg/0-247

 

 

Let's hear what the word RESEARCH -means for the children 

Ајде да слушнеме на што ги асоцира дечињата зборот

 ИСТРАЖУВАЊЕ...

Плива-Потонува 1

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/shto_e_toa_istrazhuva_e/0-193


 

Што плива а што потонува 2

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/istrazhuvame_shto_pliva_a_shto_potonuva/0-113

 

 

 
   
   
   
НА ШТО И СО ШТО МОЖЕЛО ДА СЕ СВИРИ 
А НЕ Е МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ
Интеграција на три наставни предмети

Опфатени часови

Музичко образование во интеграција со ликовно образование и  македонски јазик

 

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/istrazhuvame_na_shto_i_so_shto_mozhelo_da_se_sviri_a_ne_e_muzichki_instrument/0-73

 

 

 

Печат и отпечаток
Наставна содржина по ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИE.
Интеграција со цели и задачи по Запознавaње на околината и Македонски јазик
 

 

Основни и секундарни бои
Наставна содржина по ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
-Ги мешаме боите-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018