МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Забавно-едукативни линкови  
учење низ игра
   


Тука сте гости во нашата збирка на линкови за страници кои ни се омилени  и кои често ги посетуваме за да учиме од нив на забавен начин и постигање на дел од целите по Запознавање на околината и Математика .Иако голем дел од нив се на англиски јазик обидете се да ги користите и да се забавувате бидејки се навистина разбирливи и соодветни за возраста а часовите кои започнуваат или завршуваат со една соодветна игра се многу интересни и прифатени. Иако распоредени по наставни предмети, класификацијата подолу е направена  ориентационо а истите се погодни за постигнување што повеке корелации помегу предметите.Поставените линкови се проверени и безбедни за работа со децата на сите возрасти.


...............................................................................
Заради подобра прегледност,советуваме отварање на линковите со
десен клик и избор на опцијата open link in new tab
...............................................................................
                  

(Кликнете на линкот за да ве одведе до збирката) 

          
(Кликнете на линкот за да ве одведе до збирката)

             


http://www.magickeys.com/books/-Приказни во слики

http://www.gudli.com/ -Се за 3-8 години

Barbie_girl_hidden_numbersy8s
Barbie Girl Hidden Numbers
Click here to play this game

скриени броевиматематичка приказнаизбор

соба


црвенкапаhttp://keygames.com/find-the-stuff-games/пронјади ги броевите


Пинокио-броевиNEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2018