МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
GRANDMA'S  GAMES -PROJECT
 
-Бабините игри во наставна пракса
 и во нашето одделение-
Проектот -Бабини Игри, на авторот, наставник при ОУ Кирил и Методиј-Скопје- Марина Василева, пролетта2011 година го освои првото место на мегународниот натпревар во Русија со што ја освои Европа.Нашето одделение беше покането да учествува и придонесе за проширување на активностите на проектот и примена на игрите во наставна пракса и кај нас.Иако имавме малку време бидејки школската година веќе беше на самиот крај,се обидоме и навистина се уверивме во моќта на овие игри во кои не се знае дали повеке се радуваат децата или возрасните а заедно учат едни од други и едни со други.Ги подготвивме,одржавме и  снимивме часовите со примена на игрите со што дадовме свој придонес во подготовката на проектот за настап на Глобал Форум Вашингтон 2011. 
Ова е нашиот постер,изработен од ученикот Антонио Спирковски
 под менторство на наставник Весела Богдановиќ, кој ја освои третата награда на конкурсот за постер објавен за време на припремата на проектот за настап на Глобал Форум Вашингтон 2011.   

Доделувањето на наградите беше на 22.11.2011 година
 во просториите на Microsoft Скопје
 

 


ПРОЕКТОТ ОСВОИ ВТОРА НАГРАДА- Educator's choice  
на Светскиот Форум во Вашингтон организиран од  Partners in learning, MIcrosoft
 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024