МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

ЗБИРКА ЧАСОВИ 1

ШТО МОЖАМ ЈАС ДА И ПОМОГНАМ НА МАМА
http://ucimenizigra.ucoz.com/index/shto_mozham_da_i_pomognam_na_mama/0-222

 

Бакнежот на мама

 

ИНТЕГРИРАН ДЕН
Тема на денот
ВЕЛИГДЕНСКА ТРПЕЗА

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/integriran_den_veligdenska_trpeza/0-111

1-Виртуелна посета на Ерусалим

Виртуелна посета на црквата на Воскресението Христово во Ерусалим. 
Разговор за традицијата и обичаите поврзани со празнување на Велигден.
Предавач Драги Анастасовски, професор по Етика на религиите.
 
2-ВЕЛИГДЕНСКИ РАБОТИЛНИЦИ
-Велигденска ливада со бубачиња :-)
 
-Ликовна истражувачка и творечка работилница
 со ученици од прво до петто одделение
 

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/virtuelna_poseta_na_erusalim/0-236

 

Соработка прво и петто одделение
Комбиниран час
Музичко обрзование и Англиски јазик во интеграција

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/muzichko_obrabotka_na_pesna/0-130

 
 
 Англиски јазик
-Presen Simple(петто одделение),Наредби(прво одделение)
Наставник-Кате Кутлешовска.
 МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за прво одделение
-Збогатување на речникот со глаголи.
Дополнителна интеграција со ФЗО и Ликовно образование.
Наставник-Весела Богдановиќ

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/zbogatuva_e_na_rechnikot_glagoli/0-129

 

 

Колку знаеме за Македонија
Интеграција на цели и содржини по Македонски јазик и Географија.
Соработка-прво и шесто одделение

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/kolku_znaeme_za_makedoni_a/0-132

 

 

 

 

 

Денот на шегата

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/aprili_li_li/0-112

 

 

 

 

 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024