МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

"Small firefighters"-Interdisciplinary learning activity

Ordinal numbers, sorting numbers in the sequence and numbers of values in the range of 10. Development of social skills. Planning activities and mutual cooperation, teamwork, work in pairs and groups

OUR VIDEO STORY
Бубамари пожарникари (РЕДНИ БРОЕВИ) 
 
 Подредување броеви во низа и бројни вредности во обем на 10.
 
Претходна поврзана активност-Обработка на приказната "БУБАМАРКИ ПОЖАРНИКАРКИ" 
 
и изработка на облека со пренамена на пластични кеси за шубре
 
Обликување со пластелин и раскажување на моменти од приказната
Мотив-Бубамаритеја спасуваат ливадата од пожар со заедничка акција. За што би можеле да ги пофалиме бубамарите?
Ајде заедно да го посоветуваме човекот што не смее да прави во иднина кога е во шумата. Еве ја ќе бидам тој човек а вие слободно пријателски посоветувајте ме. Објаснете ми што лошо сум направил.
Сега ќе наполниме вода и одиме во дворот. 
Тоа ќе биде нашата ливада а ние вредните бубамари. Да видиме како бубабамрите наредени една до друга си ја подавале кофата со вода од потокот па се до огнот и успеале да го изгаснат пожарот.(Вежби за редни броеви) Првата на втората, втората на треата, третата на четвртата...А сега да видиме која бубамара каде треба да застане во редот. Која сум по ред ако сум го извлекал бројот пет?
Уште една интересна игра
Една од бубамарите е бубамара главна и таа замолува-Ајде втората бубамара да истури вода во кофичката. ајде нека и помага петтата...
СЛЕДУВААТ МАТЕМАТИЧКИ ИГРИ ЗА ДВЕ ГРУПИ
Прва група-прва активност
Одделуваат 10 картонски остатоци од тоалетна хартија. На нив соодветно на испишанио број исцртуваат потребен број шарки но и уста и очи на новите другарчиња. Потоа ги стваат во устата на Пајчето лапачко
Прва група-втора активност
Секој по ред извлекува по едно пријателче од устата на пајчето лапачко и го подредуваа по ред на лентата за вежбање редни броеви. Останатите помагаат доколку е направена грешка. Потоа детето со пинцета или лажичка треба да оддели во прегради соодветен број гравчиња и кромидчиња.
Втора група-прва активност
Одделуваат по десет зелени и десет црвени пластични тапи од нашата збирка а тотоа со фломастер ги исцртуваат да личат на бубамари. Наставникот помага да се испишат броевите до 10 во секоја тапа по еден број од внатрешната страна. Дом на овие две семјства бубамари ќе биде едно големо пластично шише каде сите живеат сложно.
Втора активност - втора група
Денес двете семејства ќе одат на прошетка . Едното семејство на жолатата ливада а другото на зелената. Но треба да се внимава сите да одат по ред за да не се изгубат малечките бубабарчиња дечиња. Најпрвин оди првата па втората..
 
(Децата извлекуваат по една бубамара и го чита бројот испишан во внатрешноста на тапата. Треба да ја подреди бубамарата соодветно според другите поставени на патот) Така полека ќе видиме кои бубамари биле побрзи во прошетката.)
Точноста на низите ја проверуваат самите, едни со други.NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024