МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Табела 20- ИНТЕРАКТИВНИ ШЕМИ ЗА МАТЕМАТИЧКИ ИГРИ

 Броење до 20. Бројна вредност на броевите до 20. Вежби за развој на ситна мотирика на прстите

ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ

Ова е една необична зграда во која живеат две дечиња, можеби твои идни другарчиња. Можеш ли да изброиш колку прозорци има?

 За да откриеш кој е порозорецот од нивната соба застани на бројот 3 а потоа започни со броење. Изброи 10 прозорци по ред и лесно ќе го откриеш прозорецот. Што откри другарчето до тебе?

.............................................................

Со помош на броевите запишани во прозорците пополни ги соодветно броевите во сината и црвената лента. Потоа можеш да ги одрежиш внимателно и да ги чуваш за многу други игри.

ШТО МОЖЕШ СЛЕДНО ДА ПРАВИШ? ИГРА СО ЗРНЦА ОРИЗ

За да ти биде полесно започни од прозорецот со бројот 1. Прочитај го бројот во прозорчето и стави соодветен број  зрна ориз во него. Потоа продолжи по ред. Штом ги наполнеш сите прозочиња покажи му на твоето другарче. Заменете ги местата и проверете. Награди го своето другарче со аплауз за успешно завршената работа. Ако пак некаде згрешил биди вистински другар , објасни му и помогни му да изброи правилно.

Ако сакаш поголем предизвик обиди се вака-

Наместо од бројот  1 можеш да започнеш од последниот, најголемиот  број и да стигнеш до прозорчето со број 1. Кој ќе последниот, најголемиот број? Натпреварувај се со твоите другарчиња, кој ќе биде прв до целта, но внимавај бројот на зрнца во полињата да биде точен за да бидеш вистински победник.

МАЛ ТЕАТАР НА МАСА- меѓусебно оценување

(Преку оваа игра децата ќе вежбаат: Препознавање броеви и бројни вредости, примена на учтиви фрази при разговор со други лица, унапредување на творечки способности преку креирање и интерпретирање замислени драмски игри) Играта се игра во пар а ја следи трето дете НАБЉУДУВАЧ. Во улога на набљудувач ставете ученик за кој сте процениле дека веќе ги препознава броевите и бројните вредности на броевите до 20.)

НАСОКИ ЗА УЧЕНИКОТ :

Најпрвин нацртај ги двете дечиња на посебни листови, да видиме како ги замислуваш ти.( Направи мали кукли на стапчиња. Дај им убави имиња) Потоа заедно со твоето другарче играјте игра "ГОСТИ" со твојата и неговата зграда со броеви. Убаво е малку да глумите, да зборувате од име на ликовите, да бидете учтиви, да поздравувате и замолувате за помош како да се тоа вистински ликови кои дошле во улицата и сакаат да одат некаде на гости.

Пример-Замисли еден број. Кажи дека си дошол од далеку и би сакал да појдеш на гости кај дечињата во собата со твојот омилен број (кажи го бројот на глас. Број од 5 до 20). Другарчето треба да биде љубезно, да ти го покаже прозорчето со бројот кој си го именувал и љубезно да те покани на гости во таа соба. Заблагодари се учтиво а потоа замоли уште нешто- Кажи дека би сакал да однесеш мал подарок во собата на дечињата во која си тргнал. Нека бидат тоа волшебни зрна ориз но во толкав број колку што треба според бројот означен на тој прозорец. Глуми дека ти треба помош за да изброиш и замоли го другарчето да оддели за тебе соодветен број на волшебни зрнца. Потоа улогите се менувааат. Сега твоето другарче треба да замисли омилен број и да тргне кон твојата зграда а ти ќе бидеш негов водач.

 ВЕЖБА- Патување низ шумата

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024