МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

AКВАРИУМ-Интерактивна слика за учење низ игра

 Дел+дел=ЦЕЛО (Прилагодливо за вежби за: собирање, одземање и споредување на броеви )

 

За индивидуална работа или вежбање и креирање задачи во парови

РАБОТЕН ЛИСТ

Предлагам оваа слика да ја испечатите во боја и да ја користите ставена во најлонче за документи за да не се оштетува додека се работи врз неа. Така ќе може да служи и понатаму.

Сликата можете да ја користите и за работа на компјутер или интеркативна табла каде учениците би цртале и пишувале врз неа со користење на алатките за цртање и пишување. 

...............................................................................................................................................................................................................

За игри со оваа шема ти се потребни- 10 гравчиња.Тие ќе бидат твоите рипчиња. 10 пластични затварачи во кои се испишани по еден од броевите до 10 или картички со броевите до 10.Празен лист на кој ке запишеш се што откриваш. 

Прилагодете го бројот на гравчиња за да вежбате парови до 20 ! За вежби за одземање или споредување на броеви, само сменете го пристапот и приказната за реализацијата додека ја користите оваа иста шема.  Ако сакате да ви биде уште поинтересно можете да соберете 10 мали камчиња во форма на риба а потоа да ги обоите и нацртате со  темперни боички или со лакови за нокти. Така ќе имате вистински риби за оваа игра.


ЛЕСНА МАТЕМАТИКА-Со 10 риби или 20 риби( зависно од целите и одделението)
ВЕСЕЛА МАТЕМАТИКА Одбери 10 риби и веднаш стави ги во рекичката од работниот лист. Потоа играј со нив. Рапосредувај ги во двата аквариуми, но ниту еден од авариумите да не останува празен. На празен лист запиши ни ги сите начини на кои си успеал да ги распоредиш десетте риби.

Одбери си 1 рипче  и стави го во едниот аквариум. СЕга размисли- Уште колку риби ке треба да стивиш во другиот аквариум за да имаш вкупно 10? Што мисли твоето другарче? Ајде сега да провериме-Сите риби од двата аквариуми пуштете ги во рекичката долу и изброите ги колку се на број. Сега почни од почеток.

Во едниот стави 2 риби. Уште колку ќе треба да ставиш во другиот за да бидат вкупно 10? Обиди се а потоа провери со броење. Изиграј го истово со сите броеви до 10. Истоп играј и со поголеми броеви

УМНО ГЛАВЧЕ

Извлечи една картичка и прочитај го бројот. Пример- Бројот 8 . Потоа одбери 8 риби и распореди ги по неколку од нив во двата аквариуми. Внимавај, ниту едниот акавриум не смее да биде празен. На празниот лист запиши како ги распореди рибите. Пример 5+3. Потоа сите риби од двата аквариуми  повлечи ги во празното поле долу и обиди се да ги распоредиш уште еднаш но овој пат распореди ги некако поинаку а потоа запиши се што откри. Пример 4+4 3+5 4+4 1+7 7+1 2+6 6+2 .Ајде да видиме на колку различни начини ќе успееш да ги распоредиш осумте риби. Ќе биде интерено ако провериш и за други броеви кои ќе ги извлечеш.

 

ПОСТАВИ СИ ЗАДАЧА ТЕШКА И РЕШИ ЈА БЕЗ ГРЕШКА

1.Извелечи еден број (од 4 до 10)

2.Погледни го бројот и веднаш обиди се на празен лист да запишеш неколку различни парови броеви кои би го оформиле тој број

3. Потоа со помош на аквариумите и твоите рипки покажи му на другарчето до тебе како си пресметал. 

 

Пример за уште една примена на оваа шемаПингвинот Прцко-Чувар во Зоолошката градина
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024