МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Нашиот весел АЗБУЧЕН ТОБОГАН
Македонски јазик во корелација со Математика и Ликовно образование. 
-Препознавање и именување на големата печатна буква В. Повторување препознавање и именување на големите печатни букви А и Б. Собирање, бележење и анализа на податоци.
 
ВИДЕО ЗАПИС ОД АКТИВНОСТА
 
 
 
ЕКО ИНТЕГРАЦИЈА преку пренамена на пластични шишиња, пластични и метални тапи, картонскиот отпаден дел од тоалетна хартија.
Потребни средства за изведување на сктивностите:
 Тобоган изработен со спојување на картонските остатоци од тоалетна хартија и две пластични шишиња за двата краја. Метални и пластични тапи на кои сме испишале бикви(А;Б;В) Smart Notebook книга со потребни материјали за работа на Смарт таблата
Активност за меморирање-Нека буквата В стане смешна буква(цртање и украсување)
Пронаоѓање и заокружување на буквата В во текстот поставен на Смарт таблата
Работа со податоци(активност во две групи)
ПРВА ГРУПА
Да пронајдиме по колку букви(А; Б; В) има и да ги подредиме во колони. Која колона е највисока?
 
ВТОРА ГРУПА
Групирање и бележење податоци во листа
 
НАТПРЕВАР-АЗБУЧЕН ТОБОГАН
Препознавање и именување букви низ игра. Бележење на поени и проценка
 
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024