МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Драги моменти на професионален развој
(следете ги линковите до содржините поставени со секоја слика)


Семинар за снимање часови
 во организација на ПЕП-УСАИД
Маврово


Втора обука за
 снимање часови добра пракса
Маврово-ПЕП-УСАИД

Државен натпревар
Победа на ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ
во организација на ПЕП УСАИД
Свечено затварање на проектот ПЕП
 на УСАИД во МакедонијаЗАВРШЕН НАСТАН ЗА КОМПОНЕНТАТА
 "УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО
 МАТЕМАТИКА И НАУКА"
ДРЖАВЕН  НАТПРЕВАР
Microsoft Innovative Educators Forum-Skopje 2012
 ТРЕТА НАГРАДА ОД СТУЧНО ЖИРИ
за проектот ЧУДЕСНАТА ПРЕОБРАЗБАGRANDMA'S  GAMES -PROJECT
БАБИНИ ИГРИ

Доделување на признание за учество
 во проектот Бабини игри
-Влада на РМ
-
Прво место и второ место
на Државен натпревар

Macedoine pays de mes reves
MICROSOFT
-Филмски фестивал
Семинар Зелен пакет Јуниор
СтругаВо улога на водител на Свечена Академија

Меѓународната конференција е-Општество.Мк 

Tема: „Отворено образование за отворено општество – Да го споделиме знаењето!"

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/me_unarodna_konferenci_a_e_society_mk/0-209


Соработка и взаемна обука на наставниците
Во дводневна посета на ОУ Кирил и Методиј, Велес

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/sorabotka_i_vzaemna_obuka_na_nastavnici_veles/0-187

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024