МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

ДЕЛ ОД ПРОЕКТИТЕ...

Проектни, интегрирани, истражувачки активности со примена на 
Microsoft технологија на тема
 -ЧУДЕСНАТА  ПРЕОБРАЗБА -

 

ПРОЕКТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА
ПРВА АКТИВНОСТ
Денес под мотото
ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМЕ ПОДОБРО ЗА ДА СЕ ПОЧИТУВАМЕ ПОВЕЌЕ

Ние во посета на учениците од
ОУ "Браќа Миладиновци" с.Трап Будаково
ВТОРА АКТИВНОСТ
Во посета на Музеј на албанската азбука и Завод и Музеј Битола
ТРЕТА АКТИВНОСТ
Во посета на ИСАК ЧЕЛЕБИ ЏАМИЈА во Битола
ЧЕТВРТА АКТИВНОСТ
Во посета на црквата Св. Богородица
ПЕТТА АКТИВНОСТ
Прослава и активности на деца и наставници од четири етнички заедници во РМ
ПРВ ВЕЛИГДЕНСКИ СОБИР-ТРНОВЦИ
Проект тим:
Ленче Стојановска (главен координатор на проектот)
Дунавка Коштревска, Весела Богдановиќ, Анета Николовска
Соработници
Зана ЈанковскаОУ "Кирил и Методиј" с.Пресил Крушево
Ѓултен МаликОУ "Браќа Миладиновци" с.Трап Будаково
ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ
МАКЕДОНИЈА, ЗЕМЈА ОД СОНИШТАТА
Нашето учество на Државниот натпревар-Macedoine pays de mes reves-организиран од страната на Здружение на наставници по француски јазик од Македонија

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/proekt_quot_makedoni_a_zem_a_od_sonishtata_quot/0-203


 

 

 

 

 

ПРОЕКТ-БАБИНИ ИГРИ

Збирка на часови реализирани со примена на Бабините игри како метод при остварувањето на дел од целите по различни предмети во рамките на програмата за прво одделение. Игрите беа користени како метод најчесто во главен или завршен дел на часовите со што учењето низ игра- кое е наше мото,беше навистина оправдано.Дел од активностите беа реализирани со помош на ученици-ментори од вишите одделенија на нашето училиште кои несебично ја нудеа својата помош и соработка со малечките за што уште еднаш им се заблагодарувам.А најмногу им се заблагодарувам на моите првачиња кои сега пораснаа во вторачиња,што беа толку добри соработници на својата наставничка и секогаш насмеани и мили, вредни и неуморни дечиња.

ЗБИРКА НАШИ ВИДЕО ЧАСОВИ - БАБИНИ ИГРИ

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/video_chasovi_babini_igri/0-108

ЗБИРКА ПОДГОТОВКИ за примена на бабини игри во наставна пракса

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/podgotovki_za_chasovi_so_primena_na_babinite_igri/0-104

ПРОЕКТНА АКТИВНОСТ -

Волшебните штрумфовски топчиња за среќа

TOUCH this image to discover its story.
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024