МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Processing the interactive story "The secret about the Santa's Beard"
APPLICATION OF THE DRAMA- METHOD and DRAMA techniques in teaching practice
 
КОМПЛЕТЕН ВИДЕО ЗАПИС
 
"БРАДАТА НА ДЕДО МРАЗ"
-СНИМЕН ТЕКСТ ЗА ПРИМЕНА НА ЧАС-
Напомена
Паузите за време на интерпретацијата се места на кои децата треба да реагираат на клучните зборови со примена на договорени изрази и пантомимични движења
 
 
ПРИМЕНА НА ДРАМСКИ МЕТОД И ДРАМСКИ ТЕХНИКИ ВО НАСТАВНА ПРАКСА
Обработка на интерактивна приказна "Брадата на Дедо Мраз"
од Душица Бојович 
Време за реализација- Три наставни часа
-Македонски јазик 2 часа
-Ликовно образование-1 час
Активностите започнуваат уште за време на УТРИНСКАТА СРЕДБА кога на децата им е овозможено слободно да си поиграат со пената за бричење која ќе биде користена во понатамошниот дел од главните активностите. Пената е многу интересна за децата. Оваа недела ја применивме за време на неколку различни часови по сите наставни предмети и секогаш со иста радост и љупобитност и наоѓавме нови примени. Од досегашносто искуство открив дека подобро е да им се даде слободно да си поиграат со неа за подоцна да не им го одзема  потребното внимание во моменти кога имаат добиено конкретна задача.
Потребни средства и материјали за реализација на активностите:
Интерактивна приказна "Брадата на Дедо Мраз", одредени клучни зборови, снимен текст, пена за бричење, работни листови со ликот на Дедо Мраз, пластични шишиња и стаклени теглички, кокос, тоалетна хартија, претходно подготвени хартиени поврзани лентички, лак за нокти....
  
Применети драмски техники:
НАРАТИВНА ПАНТОМИМА, ВОСПИТУВАЧОТ ВО АКЦИЈА, ВО УЛОГА НА...
  
ИСКУСТВА:
Децата ги сакаат приказните а ги сакаат и тајните. Децата сакаат движење, смеење и зборување. Сакаат да слушаат приказни но и кога приказната е интересна тие едвај се задржуваат мирни, тивки и сконцентрирани бидејќи движењата се нивна природна потреба со која искажуваат и тага и среќа и воодушевување. Токму тоа го овозможува овој пристап на обработка на приказни 
 
Приказна + тајна + клучни зборови + движења + извици = ИНТЕРАКТИВНА ПРИКАЗНА
Акциона приказна -Што повеќе би посакале децата кога во една приказна имаат шанса за многу забава и игра?
  
КОЈА ПРИКАЗНА МОЖЕ ДА БИДЕ АКЦИОНА ИЛИ ИНТЕРАКТИВНА?
Интерактивната приказна и немора да биде напишана или творена како таква. Со помош на нашата креативност и познавањето на интересите на децата, во интерактивна приказна можеме да го претвориме скоро секој текст кој ние потребен за обработување. Потребно е најпрвин да се определат КЛУЧНИ ЗБОРОВИ на кои ќе реагираат учениците и да се увежба кратко реакцијата на нив со извици, зборови и соодветни пантомимични движења. 
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024