МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
МАТЕМАТИКА НИЗ ИГРА
Не лути се човече...
 
Извлечи работен лист од куќичката-Куќата и зградата се направени
 од амбалажа од млеко и јогурт.
(Што не припаѓа на сликата..најди ги разликите...
реши го лавиринтот..)
  
Направи замок со геометриските форми
Натпревар-Кој поинтересно...
(Именувај ги формите од кои е составена твојата креација)
Изработка на апликации
(Обои,одрежи и нанижи на вуница-висечки украс)
Направи слика со геометриските форми...
Танграми...
Игра со писма...состави го танграмот во писмото 
Направи смешно чоече со комбинирање на формите
Обои,одрежи и состави. Именувај ги искористените форми
Интересна активност при изучување на геометриските слики
-ОБРАБОТКА НА СТИХОТВОРБА "Јас сум квардат.."
Состави куќа и украси ја сликата.
Изведба на драмска игра(Јас сум...)
Отворена-затворена линија...внатре..надвор..на...
со помош на вуница.
Помалку...повеќе...исто толку
(повеќе варијанти)
Илустрирани задачи
Мало-помало-најмало...
Одрежи и нанижи на вуница по големина, 
за да направиш украс за твојата соба
Високо-ниско
Споредување-високо-повисоко-највисоко 
и во обратна опаѓачка низа. Изработка на згради од амбалажа од сируп и лекови
Подредување во растечка и опаѓачка низа
(повторување низ игра)
Формирање множества од ??? елементи...
Припаѓа-не припаѓа...
формирање множества со баран број елементи
 
Ова не припаѓа...
Мериме...
Разиграни броеви(зидно пано)


NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024