МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

"A talk between two neighbors-Mrs.Left hand and Mrs. Right hand"

 

Integration of the two subjects in relation with Аrt education  
 MATH: Left-right hand (left - right side of the body) 
LANGUAGE AND LITERATURE 2 lessons: -Conversation-Grammar exercises for voice expression .
 Interpretation of the poem "Left Right"
Аrt education: Making "Ginjol" puppets from old socks and gloves
ВИДЕО ЗАПИС 
 Математика-Лева десна рака (лева десна страна на телото)
Македонски јазик 2 часа: 1-Говорна вежба-Разговор во прво лице и слободни драмски интерпретации
 со изработени Гињол кукли од страна на децата. 2-Интерпретација на стихотворбата"Лево десно'
Инструмент за следење и оценување е самиот видео запис кој во кое било време може да се анализира.
Проверката на постигањата е изведена неколу пати во текот на интеграцијата, на средината и на крајот,
 преку Играта на маса  "ЛЕВА ДЕСНА" и преку играта "Дрвото што подарува лижалчиња",
 со цел наставникот да добие претстава како да ги насочи активностите.
Активностите се интегрирани и слеани едни во други без да е правено раграничување на истите
по опфатените наставни предмети.
При креирањето на видео записот подолго време е посветено на примената на
 дрмската техника"ВОСПИТУВАЧОТ ВО УЛОГА" 
бидејќи токму таа, прва, лесно и природно го претставува поимот ЛЕВО- ДЕСНО пред малите ученици.
Стихотворба
ЛЕВА-ДЕСНА
Лева страна, лева рака
срце чука тика така.
Десна страна, десна рака
црта пише кога сака
Оче лево, оче десно,
кај да зиркаш се е лесно.
Шут со лева, шут со десна!
Играва е интересна.
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024