МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

ДЕЛ ОД ЧАСОВИТЕ

по МАТЕМАТИКА и интеграции

ТАНГРАМ

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/tangram_reshava_e_ednostavni_problemski_situacii/0-120

 

 

МАЛО-ПОМАЛО-НАЈМАЛО

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/malo_pomalo_na_malo/0-147

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОИМЕ ОД 10 ДО КОН 1

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/broime_od_10_kon_1/0-133

 

 

БРОИМЕ ОД 1 ДО 10

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/broime_do_10/0-119

 

Содржина по Македонски јазик погодна за интеграција

со Математика- http://ucimenizigra.ucoz.com/index/interpretaci_a_na_stikhotvorbata_quot_od_1_do_10_quot/0-202

 

Вовед во бројот три

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/voveduva_e_vo_bro_ot_3_i_formira_e_mnozhestva_od_tri_elementi/0-214

 

 

 

Броеви во обем на 5

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/lt_vo_obem_na_bro_ot_5/0-134

 

Додавање 1 и одземање на 1 во обем на бројот 6-

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/plus1_minus1_vo_obem_na_6/0-128

 

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/voveduva_e_vo_bro_ot_7_so_prepoznava_e_na_negovata_cifra_i_formira_e_mnozhestva_od_7_elementi/0-213

 

Математика во корелација со македонски јазик
Си играме со геометриските форми
Математика- Препознавање и именување на формите
Македонски јазик-Драмска техника-Стихови во акција
(изведување на драмска игра на обработена стихотворба)

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/si_igrame_so_geometriskite_formi/0-148

 

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/grupira_e_predmeti_spored_karakteristichni_svo_stva_i_voochuva_e_pripadnost_nepripadnost_vo_grupa/0-143

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/grupira_e_predmeti_spored_karakteristichni_svo_stva_i_voochuva_e_pripadnost_nepripadnost_vo_grupa/0-143

 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024