МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ИГРИ НА УЛОГИ, ДРАМСКИ ИГРИ
СИТУАЦИСКИ ИГРИ
Во улога на Снежана и седумте џуџиња..Јас сум Супермен..Спајдермен..Бетмен...
Принц..Принцеза...Вештерка или добра самовила
.....................................................................................................
-РОДИТЕЛ И ДЕТЕ...-ЗБОРОТ "МОРИ" МНОГУ БОЛИ!!
Децата на почетокот на часот убаво е да бидат оставени сами да си поиграт ситуации од нивното секојдневие. Убаво е да бидат облечени како мајки, татковци и деца за да имаат поголем интерес за играта.Наставникот може ненаметливо да следи додека нешто пишува за да бидат децата слободни во својата игра. Откако наставникот насети интересна тема, се вклучува и ја насочува играта понатаму.
Часот може да започне и со драмска техника Жешка столица-
Еден по еден учениците седнуваат на столче качено на повисоко и кажуваат по една тајна на тема-Кога за нешто ја налутив мама.
Потоа поставуваме мали сцени (кујна, дневна) ,децата се облекуваат во соодветна гардероба и се договараме која ситуација ќе ја изиграме најпрвин.Еве неколку примери- Мајката го замолува синот да купи леб а тој се спротивставува и не сака да послуша па дири и дрско и се обраќа кон неа.Потоа при истата ситуација друго дете ни покажува како детето убаво и учтиво се договара со својата мајка.
-Детето доаѓа од играње и сета валкана облека ја расфрла на подот...и слични примери.
При ваквите игри наставникот ги идентификува најчесто употребуваните погрдни зборови во обраќање кон блиските кога сме лути или кога нешто одбиавме да направиме. Разговара за нив, ги запишува на видно место во училницата и се договара со децата дека ова од сега понатму ќе бидат наши ЗАРОБЕНИ ЗБОРОВИ кои ќе седат во затвор и повеќе нема да смеат да излезат. За секој лош збор кажуваме негов заменик и се обидуваме да го примениме во дијалог за да забележиме колку поубаво звучи. Така доѓаме и до нашата главна парола-ЗБОРОТ "МОРИ" МНОГУ БОЛИ!!
............................................................................................................
-ДОКТОР-ПАЦИЕНТ...
Цел на активноста-Запознавање со професијата лекар, заболекар.
 Запознавање со приборор за работа. Стекнување навики за грижа за здравјето.
Најчесто се изведуваат после организирана посета на амбуланта.
.............................................................................................................
Ситуациони игри во парови и групи
(различен приказ на иста ситуација)
-КАКО СЕ ИНАЕТАМ...
-КАКО ЗАМОЛУВАМ....
-И ЈАС НЕКОМУ ПОМАГАМ...
-НАВРЕДАТА БОЛИ...
-ДОБРО-ЛОШО ДЕТЕ..
ШТО МЕ ПРАВИ СРЕЌЕН А ШТО МЕ РАСТАЖУВА
Изработка на смајли-апликации и имитирање ситуации за поттикнување позитивни и негативни емоции како пример.
.............................................................................................................
ВО БИБЛИОТЕКА...
(Улогата на библиотекарот, стекнување навики за правилно користење на книгите и грижа за нив..Пример час-
.............................................................................................................
Драмски игри со кукли на стапчиња или моливчиња
Пример час-


.............................................................................................................
Драмски игри со гињол кукли
Гињол куклата по правило е кукла од материјал која се навлекува на рака со провлекување на малиот прст и палецот во отворите за раце на куклата.На тој начин куклата се оживува а децата ја доживуваат како близок интересен пријател. Може да се направи и на неколку лесни начини:
-Од хартиена кеса на која ќе доцртаме и залепиме она што ни треба за да го доловиме ликот а потоа ќе ја провнеме на раката.
-Од чорап кој исто така може да се украси, да му се залепат очи од петлици и да се провне на раката за да се игра со неа.
Пример за примена на гињол кукли во завршен дел на час:

.............................................................................................................
ПОШТАР ПОШТА НОСИ...
 
.............................................................................................................
Драмски игровни активности за воочување предности и недостатоци на позитивни и 
негативни реагирања при конфликтни ситуации.

.............................................................................................................
Си играме фризери
-Вежбање употреба на културни фрази во разговор со други лица.
-Запознавање со карактеристиките на професијата фризер и алатите кои се користат

.............................................................................................................
ВО САМОПОСЛУГА...
-Вежбање употреба на културни фрази во разговор со други лица( во улога на купувач и продавач)
-Запознавање со карактеристиките на професијата продавач
-Запознавање со поимите -цена, продавач ,купувач,
 
.............................................................................................................
    
ТЕЛФОНСКИ РАЗГОВОР


 
.............................................................................................................
ПАНТОМИМА..ПОГОДИ КОЈ СУМ...ПОГОДИ ШТО СУМ...        
.............................................................................................................
Замисли...ШТО БИ БИЛО КОГА НЕ БИ ПОСТОЕЛ:
-ЛЕКАР..
-ЗАБОЛЕКАР...
-ПЕКАР
ШТО БИ БИЛО ДА НЕМА НИКОГАШ:
-СТРУЈА
-ВОДА
-СОЛ..ШЕКЕР
-ВОДА-ВОЗДУХ
-БОЈА
-ЗВУК-МУЗИКА
-УЧИЛИШТЕ
-КУКИ
-ВОЗИЛА
-ВИЉУШКА-НОЖ
КАКО И ШТО СЕ ШТЕДИ..
ПАРИ,ВОДА,СТРУЈА,ОБЛЕКА
.............................................................................................................
    
ДА РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМСКИ СИТУАЦИИ:

-ЗАВРНА ДОЖД А ЈАС СИ НЕМАМ ЧАДОРЧЕ..
-АКО СНЕМА СТРУЈА...
-АКО СЕ УДРИ ДРУГАРЧЕТО ДОДЕКА ИГРАМЕ...
-АКО МИ СНЕМА БОИЧКА НА ОДМОРОТ...
-ДЕНЕС МОЕТО ДРУГАРЧЕ ЗАБОРАВИ ДА СИ ПОНЕСЕ УЖИНА..
-МИ СЕ СКРШИ ОМИЛЕНАТА ИГРАЧКА...
-ДРУГАРИТЕ НЕ МЕ ПРИМААТ ДА ИГРАМ СО НИВ...
-СЕ ЗАГУБИВ ДОДЕКА БЕВМЕ НА ТЕАТАР СО ДРУГАРЧИЊАТА И УЧИТЕЛКАТА...
-ПОМАЛОТО БРАТЧЕ МИ ГО КИНЕ БЛОКЧЕТО ДОДЕКА СИ ЦРТАМ..
-ТРЕБА ДА ОДАМ НА РОДЕНДЕН А НЕМАМ ПАРИ ЗА ПОДАРОК...
-ШТО БИ СМИСЛИЛ ЗА ДА БИДЕ МОЈОТ РОДЕНДЕН ЗАБАВЕН ЗА ДРУГАРЧИЊАТА....
.............................................................................................................

-Што би  подарил на гладно другарче
 
.............................................................................................................
.............................................................................................................NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024