МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Активности по повод ДЕТСКАТА НЕДЕЛА
3.10 2011 до 5 .10.2011
Координатор и реализација
Весела Богдановиќ

Што ако не - игра.
Тоа е најголем дар за нас децата.Игрите на отворено во дружба со дечињата од второ и четврто одделение го обележаа почетокот на нашата Детска Недела оваа година.
 
Се сетивме да си поиграме Балонче,Иде мачка покрај тебе,Штркот бара боја и многу други игри а наставничката се радуваше на нашите идеи.
ИГРА
ОД МЕНЕ ДО ТЕБЕ-ОД ТЕБЕ ДО МЕНЕ
-ДА СЕ ВРЗЕМЕ ЦВРСТО И НИКОЈ НИШТО НЕМА ДА НИ ЗЕМЕ..
си игравме интерсна игра и секој се радува колку е интересно кога сите си играат со едно исто клопче
  

Во соработка со учениците од второ одделение 
си направивме РАЧИЊА-ПОЗДРАВЧИЊА ОД СИТЕ ДРУГАРЧИЊА-
     
 Ги ставивме да бидат убав украс за нашата училница.

Учениците од четврто одделение се подсетија на ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
и ни ги прочитаа и нам за да научиме и ние.
 
Потоа направија ЗИДНО ПАНО и ни го подарија нам на малечките
  

Со играта БАЛОНОТ ТИ ПОСАКУВА НАЈУБАВИ ЖЕЛБИ
се сетивме што се убаво може да се посака некому.
 
ТИ ПОДАРУВАМ НЕШТО МОЕ ЗА ДА БИДЕ ТВОЕ
-беше активност со која си изработувавме  накит и си го подарувавме мегусебно...
 

 


ДРВјАТА КОИ  КРИЈАТ НАШИ ЖЕЛБИ 
се изработки на другарчињата од четврто одделение 
   

СИТЕ ДЕЧИЊА ЗА РАЧИЊА 
е име на работилницата во која разговаравме за нации,националности,различни вери,различни бои но исти мисли и срца на сите луге на овој Свет.
 
Ги обоивме да бидат убави па ги фативме сите за рачиња.Заедно да другаруваат и моите и твоите.

Потоа си добивме беџови,маркица и пасош па свечено се заколнавме дека ќе ја слушаме нашата учителка .
  
Сега сме и ние членови на Детската организација

Си ветивме многу работи,за другарството,пријателството,делењето,помагањето...а за убаво да ги запаметиме ветувањата наставничката ги испиша на ова жолто ПАЈЧЕ-ВЕТУВАЛКО.
 
Тоа пајче- пријателче ќе стои тука кај нас и внимателно ќе следи кој си ветил и си исполнал ветување а кој не.Затоа да внимаваме...
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024