МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Дуплирај го бројот

Преку оваа вежба децата ќе вежбаат собирање до 100 по пат на воочување и собирање десетки со десетки, единици со единици. Тука е понуден најпрвин пополнат пример- Корисно ќе биде ако им се покаже на дечињата и се побара од нив да размислат и објаснат- Што и како е пресметувано тука.

Во понатамошниот тек вежбите би оделе на следниот непополнат работен лист.

Листот може:

-Претходно да биде испечатен во боја за секое дете во соработка со родителите и да биде ставен во прозирно најлонче врз кое детето ќе решава неограничен број пати со обичен фолмастер кој се брише со водено марамче

- Оваа шема може да стои пред сите ученици преку проектор или интерактивна табла а учениците за секоја задача во својата тетратка со помош на линијарот со форми ќе цртаат и пополнуваат слична шема.

-ЗА работа на комјутер- на секој ученик ќе му биде дадена по една презентација во која на посебни слајдови се поставени празни копии врз кои ќе решава. Симнете спремна презентација тука- http://1drv.ms/1fa9xQy на следниов начин со два два клика после отварањето на линкот

                                    ТЕК НА ИГРАТА        

Играта може да се игра во парови или на ниво на одделение, индивидуално. Во вториот случај почениот број го задава наставникот на ниво на одделение а потоа со поставен тајмер за мерење брзина на решавање ги поттикнува на индивидуална работа.  

За задавање на почетниот број претходно спремете

1-Една коцка на која сте ги залепиле или запишале броевите 1,2,3,4.(бројот 5 и 6 не ги ставаме ако не сакаме да надминеме збир 100)(Со завртување на коцката се добива број кој ќе се впише во местото на десетката)

2-Ливчиња на кои се напишани броевите од 1 до 9 (Со извлекување ливче, бројот се запишува на местото на единиците)

Предлог тајмери забавни за децата

 http://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/

Поставете време за проба а потоа зголемувајте го или намалувајте го во зависност од просечната брзина на најбрзите ученици. То поместување на времето и освојување на нови рекорди ќе биде исто така одличен предизвик за нив.

 

 

 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024