МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Дојде есента(песна)
Дојде есента,први се знаци..
на небо облаци а на земја листови.
Нека,нека,нека се знае,дека дојде есента.
Нека,нека,нека се знае,дека дојде есента.

Круши,јаболка,грозје и сливи.
Зрели плодови в кошнички се редат.

Нека,нека,нека се знае,дека дојде есента.
Нека,нека,нека се знае,дека дојде есента.

ДОЦНА ЕСЕН СТАСА
(песна)

Доцна есен стаса
врне,врне дожд.
Доцна есен стаса
врне,врне дожд.

Паѓа лута слана,сече како нож.
Паѓа лута слана,сече како нож.

На југ штркот оди в срце носи жал,
течат матни води,
сегде има кал.
Преку небо матно плива облак сив
нема сонце златно-дува ветер див.


ЗБОГУМ ПТИЦИ ПРЕСЕЛНИЦИ
Збогум птици преселници
ај созравје ај,
да стигнете срекно
во јужниот крај.

Збогум штрку,ластовичке
и славеју мал
в есен в зима ќе ве нема
многу ми е жал.
А на пролет кога сончко
прати златен сјај,
вратете се живи,здрави,во родниот крај.
Есен(песна)
Есен злзлатна кај на стаса
од поле до поле вјаса.

Со четкичка само шара
златни плодови ни дава.
Со четкичка само шара
златни плодови ни дава.

Влегува и во шумата
заспива ги и дрвјата.

А лисјата веќе жолти
ем ги вее,ем ги сее.
А лисјата веќе жолти
ем ги вее,ем ги сее.

Две срнички сестричи
и мечиња рунтавички.
Среќа дари на деца мали
и за лицето ги гали.
Среќа дари на деца мали
и за лицето ги гали.
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024