МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 2
Guests: 2
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

КОГА ПЛАНЕТИТЕ БИ ЗБОРУВАЛЕ- НАШИ ЗАМИСЛЕНИ ВСЕЛЕНСКИ ПРИЈАТЕЛИ

http://vesevesela.blogspot.com/2015/07/blog-post_76.html

Претходни поврзани активности - Читање и анализа на приказната Волшебната фотеља, пребарување информации од различни извори, изработка на кукли. 

Природни науки во корелација со Македонски јазик- Сончев систем; распоред на планетите во Сончевиост систем; Сонцето не се движи; Каректеристики на секоја планета.
Научно истражување- Идеи и докази: Користи различни извори на информации, анализира, извлекува потребни информации, ги претставува информациите пред другите на научен но и на сликовит начин и преку креативно творечко изразување, писмено и усно( Разговор во прво лице- Јас сум.., Пишување приказни на тема- Необично патување, необични средби...)

НАЈОМИЛЕНА ПЛАНЕТА НА ДЕЧИЊАТА е Сатурн :-) Токму неа би сакале да ја посетат кога би можело..Поради ПРСТЕНИТЕ, тие ни се најинтересни и сакаме да ги видиме од блиску :-)
Предизвик за понатамошно истражување- Користи енциклопедии и интернет за да дознаеш точни податоци за прстените на Сатурн и осмисли како тоа ќе го објасниш или покажеш на другарчињата следниот ден за време на утринската средба. 
Замисли а потоа направи модел како би изгледала Земјата со прстените на Сатурн околу себе. Потоа погледни на интернет што претпоставуваат астрономите околу тоа http://www.sitel.com.mk/video-kako-bi-izgledala-zemjata-so-prstenite-na-saturn
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 2
Guests: 2
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024