МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Почитувани пријатели и соработници,

Министерство за образование, наука и технолошки развој на Србија службено одобри акредитација на нашиот "КРЕФ" Меѓународен фестивал на едукативни филмови. 

Автори на фестивалот

Весела Богдановиќ, Македонија
Зоран Илич, Србија
Марија Петреска, Македонија
 
Во оваа прилика Ве покануваме да размислите за учество во една од трите категории .
1.  Лапдуб филм- Забавна, игрива промоција на училишта, севкупна училишна клима.
2. Наша најдобра наставна пракса-филм кој прикажува креативна обработка на една наставна содржина или еднодневна интеграција на наставни содржини од редовната наставна програма.
3. Minecraft филм-Обработка на наставна содржина преку омилената детска игра
 
Во продолжение прочитајте повеќе за категорија едукативен филм- Наша најдобра наставна пракса. Одговорно лице за оваа категорија е Весела Богдановиќ. 

ПОСЕБНИ ПРЕПОРАКИ И СОВЕТИ


Пред почетокот на снимањето направете план за снимање, скица или план со по неколку реченици  за тоа што сакате да биде снимено и добро да се види.  Размислете што ви е важно да влезе во кадар. Некогаш е тоа цела училница, некогаш кадар од група која соработува да најде решение, од блиску работа на децата и слично. Спред тој план но и според тековна проценка ќе знаете што ќе би биде најважно да влезе во 6 минути филм.
 
Внимавјате на светлината во просторијата. Доколку камерата снима кон светлина снимката нема да биде кавлитетна штом се префли во комјутер иако камерата тоа на лице место може нема да го покаже. Секогаш трудете се да снимате со светлоста зад камерата. Темните простории исто така се проблем кој дури подоцна ќе го приметите.

Обидете се да ја фиксирате камерата, апаратот или да ја поставувате на места на кои би стоела сама, има многу места во училницата на кои може да се постви.  Така снимките ќе бидат стабилни. Кога ви треба снимка од блиску или кадар на група, тогаш снимајте со камерата во раце но држете ја стабилно со двете раце, без нагли движења. Штом процените дека ви треба нов кадар, исклучете ја камерата, поставете се на новото место и сниметете го новиот кадар со цел сите кадри да бидат стабилни со оглед на тоа дека кога се снима со мала камера или апарат со движење со камерата во раце можеме да снимиме само нестабилни снимки кои понатаму изгледат лошо.

Доколку поканите колега да го снима вашиот час, внимателно објаснете му што е за вас важно добро да се види, кои кадри ви се потребни. Заедно проверете од кои агли е добро да се снима во конкретната просторија. Упатете те го во советите за снимање стабилна снимка, без нагли движења и зумирање на кадри.

 

За сите понатамошни прашања пишувајте на

pitamkref@gmail.com

или на нашата Facebook страна

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%A4-1112996875384947/?ref=hl

Пример од предметна настава-математика, дропки, старо петто одделение

Благодарност до колешката која го сподели со нас. На овој линк се достапни многу идеи и примери на часови од математика и физика за предметна настава кои колешката Елизабета Горгиевска ги подготвила и споделила од својата пракса

https://www.youtube.com/user/betigorgieva

.

Ова е еден пример од кој може да се воочи начинот на бирање и снимање кадри, употребата на музика, наративен говор и слично. Прво старо одделение

 

 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2020