МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Моќта на играта
Воспитување насмевки и соработка 
за весело училиште
 Активност спроведена со група ученици од различни возрасти во улога на ментори
  
Неодамна кога разговарав со моја колешка која во моментот работеше со дечиња од второ одделение и си разменувавме идеи за интересни наставни активности,колешката беше загрижена:
-Ако им дадам ножички има да се бркаат со нив низ училница и можат да се повредат...
сум се обидела...
-Ако работиме со камчиња и песок ништо нема да испадне од часот бидејки 
само ќе се гаѓаат со нив..
-Работа во парови и групи?-
И тоа сум се обидела но уште на самиот почеток редовно некој со некој 
ќе се скарал и толку...
.......Имаше и други слични тврдења кои ја оптеретуваа и ја ограничуваа да не ги применува своите прекрасни идеи за часови и наместо тоа да применува традиционална настава во која секој за себе и сам со себе соработува и секако со наставникот....
  
Ете зошто е важно да ВОСПИТУВАМЕ а потоа да подучуваме ние како наставници и тоа уште од првото одделение. За да ни биде нам лесно да ги спроведуваме сите наши креативни идеи а децата да си заминуваат задоволни и желни и утре да дојдат во училиште наместо да им е одбивна самата помисла на тоа.За да имаме соработници,другари,натпреварувачи,толерантни личности со кои сите активности би течеле според нашата замисла.
ВОСПИТУВАЊЕ СОРАБОТКА е она што е неопходно за децата од најмала возраст, тоа е основа за секое понатамошно учење.


Да најдеме време на големите одмори...после часовите...можеби и по завршувањето на учебната година..Не е важно кога но важно е да се најде време за воспитување .Време во кое ке станеме другари со нашите ученици а истовремено ќе станеме најомилениот ДРУГАР во класот кој сите сакаат да го следат и да ги помагаат неговите идеи во реализација.
 
Поблиску до децата,со заеднички интересни активности,никако наметнато туку само преку игра, да си создадеме пријатна и пријателска клима во нашето УЧИЛИШТЕ БЕЗ НАСИЛСТВО.


ВИДЕО ЗАПИС ОД ЦЕЛАТА АКТИВНОСТ
Слична активност
-Чии се коцките-
(Што можеме заедно со договарање и без карање)
Воспитување навики за работа и соработка во групи со меѓусебно договарање,прифаќање туѓи и изнесување свои идеи,толеранција на грешките..


pencil writing and erasing or dancing animated gif
ПОВЕЌЕ ЗА ТЕМАТА ВОСПИТУВАЊЕ

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2023