МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Овошје и зеленчукПЛОДОВИ

Плодовите, мама ми вели,
се јадат кога се зрели.
          
Важно е да се миени,
со нешто чисто покриени.

                          
Еднаш да каснеш
голем да раснеш.

             
            
........................................

 ЗЕЛКА ЗЕЛЕНА

Зелка зелка зелена,
на три дела делена.

Едното мене,
другото тебе.
Третото го нема,
зајчето го зема.   
                                

САЛАТА
Бојан сака салата
и затоа ја сади.
За да расте побрзо
со водичка ја вади.
А пред да ја издроби
со вода ја плакне,
зошто може полжавче
со рогови да лапне.


ЦРЕШИ
Нашите цреши 
многу се зрели.
Има и црвени
има и бели.

Ако е една
во уста ја ставам.
Ако се две
обетки си правам.


ЈАБОЛКО
Јаболченце црвено
на висока гранка
ајде ајде јаболко
ти на земја падни.

Ти си многу високо
тоа не е шега
ај да дувне ветренце
веднаш ќе те земам.


ПЛОДОВИ
Поле,трева стогови,
растат сочни плодови.

Најјадри се ранките
од нив тежат гранките.

Уште не дозреале
мириси развеале.
Очиња отвориле
во сонца се престориле.

Поле,трева стогови,
растат сочни плодови.
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024