МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 3
Guests: 3
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
GRANDMA'S GAME PROJECT
Дел од подготовките за реализирани и дигитализирани часови 
со примена на БАБИНИТЕ ИГРИ во прво одделение,ОУ Кочо Рацин с.Ивањевци,
 како и линковите за видео записите за осумте игри применети во наставна пракса
 во нашето одделение,сместени се во овој електронски прирачникот изготвен за учество на

 Светскиот форум во Вашингтон, организиран од Partners in learning, Microsoft на кој

овој проект ја освои ВТОРАТА НАГРАДА-Educator's Choice 


Еве се и тука,плановите за нашите одржани часови на македонски јазик

Наставна примена на играта ПЕТКАМЦИ на дел од час

Наставна примена на играта ПРСТЕНЧЕ на дел од час


Наставна примена на играта ЏАМИЈА на дел од час


Наставна примена на играта КИБРИТЧЕ на дел од час


Наставна примена на играта БЗззззззз на дел од час


Наставна примена на играта КИБРИТЧЕ на дел од часНаставна примена на играта ПЛОЧКА на дел од часНаставна примена на играта МИЖИ БАБА на дел од час


Наставна примена на играта ЧЕЛИК на дел од час

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 3
Guests: 3
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2023