МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ПОДВИЖНИ ИГРИ 
! vo IZRABOTKA!!!!

                                                  
                      
СЕ ДУЕ,СЕ ДУЕ БАЛОНОТ...


ВОЗОТ ТРГНУВА,МАШИНАТА КРУЖИ...АЈДЕ БАЛЕ СО НАС ДА СЕ ДРУЖИ.....ЕСЕН Е ЕСЕН,МИЛИ ДЕЧИЊА..
ПАГАТ ЛИ ПАГАТ,ЛИСЈАТА....СЛЕПА МАРА,СЛЕПА МАРА,ПОГОДИ МЕ КОЈ СУМ...(со заврзани очи)ЛЕЖИШ ЛИ ЗАЈАЧЕ..МАЛАТА СНЕЖАНА...


БЕРАМ,БЕРАМ ГРОЗЈЕ.....
      

ШТРКОТ БАРА БОЈА...

ИДЕ МАЧКА ПОКРАЈ ТЕБЕ...


СО РАЧИЊА ПЛЕС ПЛЕС ПЛЕС
СО НОЏИЊА ТРОП,ТРОП,ТРОП,
ДИГНИ ГОРЕ ПА РАШИРИ
НАПРЕД ПРУЖИ ПА СЕ СМИРИ.
СО ГЛАВА МРДНИ,
СО НОГА ТРОПНИ.
НА РАМЕНЦА РАЦЕ СЛОЖИ.
ПОКЛОНИ СЕ ДЕТЕ МИЛО,
ЗАСЕГА Е ДОСТА БИЛО

....................................................................................................

ГРНЧАР И ГРНИЊА....

ЧИЈА Е КУКИЧКАТА...

ДРВЕНА ЈАГОДА...

ЦАРЕ-ЦАРЕ...

ТРИ ЧАСОТ ПОМИНА,ВЕШТЕРКАТА ЈА НЕМА....

ГОЛЕМИ-МАЛИ...

ЛЕТА-ЛЕТА...

ТОПЛО-ЛАДНО...

ДЕН-НОК...
               ВО ВОДА-НА БРЕГОТ....


ПОМИНА, ПОМИНА ОСАТА...


НОТИТЕ СЕ СКАРАА...


NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024