МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ПРОЕКТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА
ПРВА АКТИВНОСТ
Денес под мотото
ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМЕ ПОДОБРО ЗА ДА СЕ ПОЧИТУВАМЕ ПОВЕЌЕ

Ние во посета на учениците од
ОУ "Браќа Миладиновци" с.Трап Будаково
ВТОРА АКТИВНОСТ
Во посета на Музеј на албанската азбука и Завод и Музеј Битола
ТРЕТА АКТИВНОСТ
Во посета на ИСАК ЧЕЛЕБИ ЏАМИЈА во Битола
ЧЕТВРТА АКТИВНОСТ
Во посета на црквата Св. Богородица
ПЕТТА АКТИВНОСТ
Прослава и активности на деца и наставници од четири етнички заедници во РМ
ПРВ ВЕЛИГДЕНСКИ СОБИР-ТРНОВЦИ
Проект тим:
Ленче Стојановска (главен координатор на проектот)
Дунавка Коштревска, Весела Богдановиќ, Анета Николовска
Соработници
Зана ЈанковскаОУ "Кирил и Методиј" с.Пресил Крушево
Ѓултен МаликОУ "Браќа Миладиновци" с.Трап Будаково
ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИТЕ
ВИДЕО ЗАПИС ОД ПРВА АКТИВНОСТ
Среќен Курбан Бајрам на нашите другарчиња!


AКТИВНОСТИ

-Поздравен говор и врачување на подароците за домаќините-Запознавање на децата од три различни етникуми

-Дружење

-Обраќање на градоначалникот Славко Велевски

-Обраќање на професор по Исламски науки Амид Расимовски ( Опис на празникот и обичаите)

-Приредба

-Свечена трпеза

-Работни листови-Запознав ново другарче

-Нацртај подарок за своето ново друарче

-Посета на турsка куќа (Традиционална припрема на чај)

-Размена и играње ритмички игрозборки од различни поднебја

Учесници: 
OУ "Кочо Рацин" с. Ивањевци и с. Трновци
ОУ "Кирил и Методиј" с.Пресил Крушево
ОУ "Браќа Миладиновци" с.Трап Будаково


-Поздравен говор и врачување на подароците за домаќините

-Запознавање на децата од три различни етникуми

 
Дружење
 

 

-Обраќање на градоначалникот Славко Велевски
-Обраќање на професор по Исламски науки Амид Расимовски
( Опис на празникот и обичаите)
 

-Приредба
 

   -Свечена трпеза
 
-Работни листови-Запознав ново другарче
 

-Нацртај подарок за своето ново друарче

Посета на турска куќа
 Традиционална припрема на чај
 

 

 

 

  

Размена и играње ритмички игрозборки од различни поднебја
   
 
ВТОРА АКТИВНОСТ

Во посета на Музеј на албанската азбука и Завод и Музеј Битола

Повторна средба и дружење на ученици од три етникуми.

 OУ "Кочо Рацин" с. Ивањевци и с. Трновци 
 ОУ "Кирил и Методиј" с. Пресил Крушево, ОУ "Браќа Миладиновци" 
ТРЕТА АКТИВНОСТ
Во посета на ИСАК ЧЕЛЕБИ ЏАМИЈА во Битола


ЧЕТВРТА АКТИВНОСТ
Во посета на црквата Св. БогородицаПЕТТА АКТИВНОСТ
Прослава и активности на деца и наставници од четири етнички заедници во РМ
ПРВ ВЕЛИГДЕНСКИ СОБИР-ТРНОВЦИ
2012/2013

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2023