МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА ВО ИНТЕГРАЦИЈА
Слободни драмски интерпретации или игри на улоги на тема
ШТО МОЖАМ ЈАС ДА И ПОМОГНАМ НА МАМА
 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
1-Интерпретација на стихотворба 
"СЕ СКАРАЛЕ СОБИТЕ ВО ЕДЕН СТАН КОЈА Е НАЈВАЖНА И СЕ НАЈ, НАЈ..." 
2-Игри на улоги на тема:
Кој што може да помогне на мама.

ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА
-Безбедно во домот..Што смеат а што не смеат децата...
-Уреди си свој дом POWER POINT (Работа во парови)
 
АКТИВНА ПРИМЕНА НА ДРАМСКИ МЕТОД
-ВОСПИТУВАЧОТ ВО УЛОГА-
Драмските интерпретации изведувани од страна на децата за време на оваа интеграција се сосема спонтани, без никаква претходна подготовка. Предметите позајмени од секојдневниот живот ги мотивираа учениите да се вклучат во спонтана игра на улоги во која секој се обидуваше да глуми најдобро што може за да прикаже реална ситуација од секојдневниот живот.


КОМПЛЕТНА СНИМКА ОД АКТИВНОСТИТЕ
ФОТО ГАЛЕРИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024