МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

Соработка и взаемна обука на наставниците
Во дводневна посета на ОУ Кирил и Методиј, Велес

Цел на посетата
Размена на идеи за примена на Микрософт апликациите во прво одделение.
Запознавање со Digital Blue и негова примена.
Наставничката Павлина Карова, дипломиран биолог, постојано истражува но и применува современи техники и опрема со своите ученици од петто до осмо одделение. За врмеме на оваа посета таа заедно со своите ученици ми прикажаа практична употреба на Мимио софтвер и дигитален микроскоп а разменивме многу идеи за нивна примена уште од најмала возраст.
 

 
И не само што ме научија како се ракува со електронскиот микроскопот туку и ми го дадоа на користење за да можам уште веднаш да ги воведам малите првачиња во современи истражувања.
 
Одржавме и состанок со стручниот соработник,психолог Стефанка Ценева која даде свои предлози и професионални насоки околу пристапот и обемот на примената на современата технологија и самите истражувања на мала возраст.
 Се договоривме  околу понатамошниот тек на активностите кои би можеле заедно да ги реализираме во иднина.
 

Резултатите од оваа соработка се следните

-Моите ученици уште од најмала возраст научија да бидат љубопитни современи истражувачи.
-Заедно со наставничката Павлина Карова, нејзините големи и моите мали истражувачи освоивме

 ТРЕТА НАГРАДА ОД СТРУЧНО ЖИРИ НА

 Microsoft Innovative Educators Forum-Skopje 2012

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/drzhaven_natprevar_microsoft_innovative_educators_forum_skopje_2012/0-145NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024