МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
Весела математика
............................................................


Песна на геометриските слики


Јас сум КВАДРАТ луге бистри
сите страни ми се исти.  

 Со две страни како пат
 ПРАВОАГОЛНИК сум јас.

Како обрач имам глава
тркалезна,тенка, лесна.
КРУГ се викам а не топка,
ако грешиш ке те плеснам!


ТРИАГОЛНИК јас сум црвен
Можам да сум книжен,дрвен.
Најважен од сите вас,
на секоја свадба-сват.


 
..........................................................

   
Песна за зборовите


ГОРЕ на таванот се нешто има
баба круши,ореви
ни чува за во зима.

ДОЛУ во визбата што ли се крие?
Слатко и зимница ке јадеме ние.

НАПРЕД на масата 
приборот ми стои,
тука ги цртам
 цртежите свои.

НАЗАД на зидот 
часовникот стои.
Минути и секунди
 неуморно брои.

Тука над  креветот
слика е ставена.
Таму под столчето
топка истркалана.

ВНАТРЕ сме сите ко птици збрани,
со топла љубов мама не храни.

НАДВОР е ладно и многу студи.
Фучат и вијат ветришта луди.

..........................................
Лево-десно 



Лева страна
лева рака
срце чука
тика така.


      Десна страна
      десна рака,
      црта,пише
      кога сака.

Оче лево
оче десно,
кај да зиркаш
се е лесно.

      Шут со лева
      шут со десна.
      Играва е интересна.
..........................................

     Од 1 до 10



Едно,едно,едно
јас сум дете вредно.
В училиште итам
да читам и пишам

Две,две,две,
чевличиња имам,
и чизмички две
за в снег,за во зима.

Три,три,три,
сонцето се скри.
Каде појде сонцето
кажи дете ти!

Четири еј четири
дечиња во двор,
запеале песничка,
направиле хор.

Пет,пет,пет,
лажички со мед.
Кој наутро касне
поголем ке расте.

6,6,6,
чујте една вест.
Во пензија пошол
еден добар пес.

7,7,7,
сегде одам редум.
Кој е чесен така,
секој ке го сака.

8,8,8,
погодете кој сум.
Имам боцки рој,
не им знам ни број.

9,9,9,
време е за в кревет.
Надвор цари мрак,
сончко сокрил зрак.

10,10,10,
пеам на цел глас.
До 10 да бројам
научив и јас.









NEW- International Festival 
 of Educational Movies 





Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми




MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

 



 Our village and school

 






 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 






Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com









NEW- International Festival 
 of Educational Movies 



Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024