МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     

ПРОЕКТ- БАБИНИ ИГРИ ВО НАСТАВНА ПРАКСА

Ова е нашата збирка на часови реализирани со примена на Бабините игри како метод при остварувањето на дел од целите по различни предмети во рамките на програмата за прво одделение. Игрите беа користени како метод најчесто во главен или завршен дел на часовите со што учењето низ игра- кое е наше мото,беше навистина оправдано.Дел од активностите беа реализирани со помош на ученици-ментори од вишите одделенија на нашето училиште кои несебично ја нудеа својата помош и соработка со малечките за што уште еднаш им се заблагодарувам.

 
Традиционална маска (Промотивен вовед на проектот)
"Да се сеќаваме на минатото и традицијата"
 
 
 
Наставна примена на традиционалната игра ЧЕЛИК
 

Наставна примена на традиционалната игра ПЛОЧКА/ЦАРИЦА

 
Наставна примена на традиционалната игра ПЕТКАМЦИ
 
КИБРИТЧЕТО БУКВАРКО
Наставна примена на традиционалната игра
 
Наставна примена на традиционалната игра Бззззз 
 
 
Наставна примена на традиционалната игра Мижи Баба 
 
 
Наставна примена на традиционалната игра КИБРИТЧЕ на час по математика
 
Наставна примена на традиционалната игра Прстенче
 
 
 
 
 
 
 
 
Погледнете ги плановите за одржаните часови
 и електронскиот прирачник на Бабините игри

http://ucimenizigra.ucoz.com/index/podgotovki_za_chasovi_so_primena_na_babinite_igri/0-104

 
 
 
......................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024