МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
ОУ Кочо Рацин с.Ивањевци

Училиштето постои над 60 години. Тоа во моментов е домаќин на повеќе од 200 ученици од 6  до 14 години. Нашето училиште има подрачни училишта  во околните села: Долно Српци, Беранци, Вашареица,Лознани, Св.Тодори и Трновци.  
Гордо го носи името на македонскиот поет кој е познат по својата револуционерна поезија,
Кочо Рацин. 
Учениците во нашето училиште пристигнуваат пешки или со автобус.Наставниците патуваат секојдневно од Битола до своето работно место. Часовите се реализираат во две смени со почеток во 08:00 до 17:30.

Еве што вели нашата директорка:
,, Јас имам чест да бидам директор на ова училиште.Точно е дека тоа е мало училиште и мал тим на наставниците, но ние се чувствуваме удобно заедно,  напорно работиме поединечно или во групи. Наставниците во нашето училиште го следат многу обуки и семинари . Имаме одлична соработка со родителите на учениците и градоначалникот Славко Велески кој е на располагање за да ни помогне. Како секое училиште, ние исто така имаме проблеми (превоз на нашите ученици ,превозот на вработените...), но генерално се обидуваме се да се реши поволно."
Директор
Слободанка Тасевска


Еве каде поточно се наоѓаме
Имаме и наша кратка интересна приказна за животот во нашето село.
Ја подготвивме за учество на конкурсот "Македонија земја од соништата"
Mалите и големите ученици со здружени сили и го освоивме првото место. Сега нашата приказна патува за Прага на светскиот форум на наставници по француски јазик каде ќе ја претставува нашата земја..Иако е на француски веруваме дека нема да биде тешко да се разбере и почувствува животот во нашето село.
Повеке за ова на следниот линк

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024