МЕНИ


        ПОСЕТИТЕЛИ
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

   ЛОГИРАЊЕ

My profile    Main  Logged in as   Guest |  Group  "Guests "  RSS                             
                                                     
.................................
Сто полжави


Сто полжави цела чета
низ шумата смело шета.
Командант е дебелиот
најстариот,најсмелиот.

Сите одат храбро в слога,
секој носи по два рога.
Па мецана нека пази
чија трева другпат гази.
.................................
                          
Џив џив

Џив, џив, џив ,
радувајте се дека сум жив.

Ако нема врапчиња
ке јадете јаболчиња со црвчиња.

Џив џив  џив 
помогнете ми да останам жив.

Наутро трошки појадувам
а сакам и да си ручкам
и да си вечерам.
.................................

Рибарче
       
Едно рипче мало
во калта се скри,
ајде,ајде Пеце
да го фатиш ти!
Јас сум рибар силен-
рече Пеце мал,
и раката веднаш 
ја пикна во кал.

Но нешто го штипна
за малиот прст,
и рибарот летна
да избега прв.
.................................
Мачор рибар
                 
В кајче старо 
еден мачор
низ реката плови.
И со мрежа
цело утро
златни риби лови.

И весело тој се смешка
-Ама ке се гостам,
не е шега,еве веке
три недели постам.

Но кајчето му се дупна,
плива мачор,плива.
-Какви риби,зошто ми се,
спасвам глава жива.Страчка каша варела

Страчка каша варела
од јачмен и просо,
а косот крај огнот
си го чепкал носот.

Како што ми изгледа
овој глупав кос,
во животот не видел
шамивче за нос!
.................................

Штурецот и мравките
                   
Стегна лута зима,
ветрот фучи,коси,
дрвјата ги корне
и студ голем носи.

А штурчо е гладен,
глад го мачи пуста,
три недели ништо
тој не ставил во уста.


Кај мрвката појде
-Ке те молам прости,
гладен сум и смрзнат,
ти дојдов на гости.

Дај ми житно зрно
малку да се згреам,
а штом дојде лето
песни ке ти пеам.
        
Јас мрзливи гости
не сакам да примам,
зошто храна дома
и јас малку имам.
Кој како си сее,
тоа ке си жнее,
а ако беше вреден,
нема да си беден.

Мрзливиот штурчо
патот си го фати
и гладен,
и тажен
дома си се врати.
.................................


Медо и пчелите
    

Дедо медо,
дедо медо,
што си толку кисел?

ЗА сто грама сладок мед
во гора сум висел.
Ме подбраа пчелите
од лево и десно,
пуздер ме направија
да ви кажам чесно.
     
А зошто пак дедо медо
мед од пчели крадеш?
ЗАр не можеш
друго нешто
храна да си најдеш?

Јадам круши-оскоруши
како што е ред,
но за мене неманишто
послатко од мед!
.................................


Модерната меца
        
Зошто дошла мецана
денеска во градот,
ја виделе лугето
долу, на плоштадот.

Дотрчале дечиња,
таа мирно седи,
па ги праша
-Кај можам да подигнам кредит?
-Сакам да сум модерна,
радио да земам
а и телевизор во гората немам!

И на крајот нагласи
модерната мечка,
за в зима си сакала
електрична печка.
.................................
Сите деца мили

Mама има детенце,
гулабица-гулапче,
крава има теленце,
а кобила-ждребенце.
Кучка има кученце
а пак овца-јагненце.
Кокошката коко-дак
има мало пиленце.
Мачка има маче
а врабица-врапче.
Пајка има пајче,
гуска има гусче.
Глувчицата има
мало,сиво глувче.
Мачка има маче,
зајачица-зајаче,
Срна има еленче,
волчицата-волче.
Гугутката -гугутче си има
и таа мајчичка е мила.

Да ни дојдат тука, сите деца мили,не е важно чии.
Да јадат и пијат,спокојни да спијат.
.................................


NEW- International Festival 
 of Educational Movies 

Лиценца Криејтив комонс

Автор Весела B

veselabogdanovik2@gmail.com


Игриви алгоритми
MANY PROJECTS
 IN ONE PROJECT
 Created with 
5-9 year old children 
in small village Ivanjevci

-Interdisciplinary
 learning activities-


НАША ВЕБ СТРАНА
Учење преку истражување
Наши едукативни филмови


Наши едукативни филмови


Copyright
 MoonDigital © 
Сите права се задржани
Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

About Me
veselabogdanovik2@gmail.com

Our village and school

Истражување-Почва

Патување до центарот
на Земјата


-Video stories-
 

 
 
 

 

 
 
 
NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 

  Our village and school

 


 

NEW- International Festival 
 of Educational Movies 


 

 
Our village and school

 


Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го промените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот 
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност 
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство за
реализација на интерни часови.
Не смее да биде користено
 како помагало за време на
 обуки и семинари
без присуство на авторот.

veselabogdanovik2@gmail.com

NEW- International Festival 
 of Educational Movies Our village and school


Total of answers: 
Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Copyright MoonDigital © Сите права се задржани!!! 2024